Powered by Blogger.
सुमन शाक्य

जल स्रोतको द्रोस्रो धनि देश नेपालमा लोडसेटिङ भको देख्दा लाग्छ कि ~ब्राजिलमा बिजुलि नै उत्पादन भएको छैन। 

0 comments

Write Down Your Responses