Powered by Blogger.
सुरज प्याकुरेल

समय उस्तै,झरी उस्तै,ठाउँ उस्तै...
फगत मान्छे 'म' एक्लो...

0 comments

Write Down Your Responses