Powered by Blogger.
शंकर पोखरेल

आधारभूत लोकतन्त्रको रिढका रुपमा रहने वडा प्रमुखको प्रत्यक्ष चुनाव गर्नु राम्रो । त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनताको विश्वास र भरोसा वढाउने छ ।


0 comments

Write Down Your Responses